preskoči na sadržaj

Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac

Login
Korisni linkovi
Lista linkova je prazna

Tražilica
UPISI

MOGUĆNOSTI UPISA UČENIKA IZ SUSJEDNIH ZEMALJA

 

Prema Odluci O ELEMENTIMA I KRITERIJIMA ZA IZBOR KANDIDATA ZA UPIS U SREDNJE ŠKOLE U ŠKOLSKOJ GODINI 2009./2010., od 30. 3. 2009. godine Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, u Općim odredbama između ostalog stoji:

II.

U I. razred srednje škole upisuju se kandidati koji su završili osnovno obrazovanje, u sklopu planiranog broja upisnih mjesta.

Pod jednakim uvjetima u srednje škole upisuju se hrvatski državljani, Hrvati iz drugih država te djeca državljana država članica Europske unije.

III.

Srednja škola može upisati i redovito obrazovati i stranog državljanina iz zemlje izvan Europske unije koji ispunjava najmanje jedan od sljedećih uvjeta:

1. ako za to postoji međudržavni ugovor ili drugi interes tijela državne ili lokalne vlasti, odnosno javnih ustanova;

2. ako takva osoba ima status izbjeglice u Hrvatskoj koji je utvrdilo ovlašteno upravno tijelo u Hrvatskoj;

3. ako je roditelj ili skrbnik te osobe hrvatski državljanin;

4. ako roditelj te osobe ima radnu dozvolu i dozvolu privremenog boravka ili poslovnu dozvolu u Hrvatskoj;

5. ako roditelj te osobe ima odobren stalni boravak u Hrvatskoj;

6. ako je roditelj te osobe diplomatski ili poslovni predstavnik strane države u Hrvatskoj;

7. ako je takva osoba ili roditelj te osobe azilant ili tražitelj azila;

8. ako je takva osoba ili roditelj te osobe stranac pod supsidijarnom zaštitom ili stranac pod privremenom zaštitom.

BILATERALNA SURADNJA HRVATSKE I SUSJEDNIH ZEMALJA

HRVATSKA – SLOVENIJA: Najdetaljnije razrađen protokol o suradnji u obrazovanju. Protokol se automatski produljuje. Učenici i studenti ravnopravno se upisuju pod jednakim uvjetima u obje zemlje.

Za dolje navedene zemlje situacija je slijedeća:

HRVATSKA – BOSNA I HERCEGOVINA: Postoje dva ugovora između spomenutih zemalja i to: Ugovor o znanstveno tehnološkoj suradnji i Ugovor o prosvjetnoj i sportskoj suradnji.

Za učenike koji imaju hrvatsko državljanstvo nema nikakvih problema s upisom u škole u Hrvatskoj. Ako nije tako, pogledati završne napomene o ostalim zemljama.

HRVATSKA – MAKEDONIJA: Postoji važeći Ugovor o suradnji u znanosti tehnologiji i obrazovanju. Nije izrijekom razrađen za srednjoškolsko obrazovanje, ali bi se mogao primijeniti.

HRVATSKA – CRNA GORA: Memorandum o suradnji u području obrazovanja. Nije izrijekom razrađen za srednjoškolsko obrazovanje, ali bi se mogao primijeniti..

HRVATSKA – BUGARSKA: Postoji Ugovor o kulturnoj, prosvjetnoj i znanstvenoj suradnji (BUG.pdf). Nije izrijekom razrađen za srednjoškolsko obrazovanje, ali bi se moglo primijeniti i za naše svrhe.

Između svih spomenutih zemalja postoje važeći bilateralni ugovori o suradnji. Što je temelj za sva daljnja postupanja.

Prema iskustvima škola koje su upisivale učenike iz okolnih zemalja, problem se rješava tako da škola i zainteresirana ustanova šalju zamolbu Ministarstvu za upis učenika. Uz odobrenje učenici se mogu upisati.

Jako je važno da se zainteresirani učenici jave što prije jer procedura s Ministarstvom zahtijeva nešto vremena.
preskoči na navigaciju