2018-01-25 15:24:45

Obavijest o izboru

Obavijest o izboru turističke agencije za maturalno putovanje u Prag

Obavijest o izboru turističke agencije za maturalno putovanje u Prag

Na roditeljskom sastanku 3.DT, 3.A i 3.M koji je održan 23. 1.2018 god. za organizaciju školske ekskurzije u Prag po Javnom pozivu br. 1/2017 odabrana je turistička agencija Spektar putovanja d.o.o.

Zahvaljujemo svim agencijama koje su poslale ponude.

 

U Karlovcu 25.1.2018.                                                  


Šumarska i drvodjeljska škola Karlovac